SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
PAVLINSKA 2, 42000 VARAŽDIN